Galerie: Sváteční den v areálu Jezdeckých stájí Bukov byl plný parkurových koní