4/5

Pamětní deska malíře Ernsta Gustava Doerella na Doerellově vyhlídce v Dubičkách.

Autor: muzeum města Ústí nad Labem