Galerie: Opalování

Světlo používané v soláriích je především dlouhovlnné ultrafialové pásma A. To vede k rychlému zhnědnutí. Michal Kárych, předseda České asociace zdravého opalování. Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Někteří lidé touží po výrazném opálení i v zimě, proto zavítají do solária. Co je pro naši pokožku lepší? Slunění nebo solárium? Reakce na opalování úzce souvisí s tzv. fototypy, což je geneticky daná schopnost kůže chránit se pigmentací proti možným nebezpečným účinkům ultrafialového záření. Světlo v soláriích při nadměrné expozici především u nižších fototypů může vést k prekancerózám, tj. předstupni některých kožních nádorů. Před návštěvou solária je třeba určit co nejpřesněji typ kůže, vybrat nejvhodnější solárium a doporučit vhodnou dobu opalování.