Galerie: Pouti na Velký pátek se zúčastnilo na 150 lidí