Galerie: Přední ústecká archeoložka dostala 
k 70. narozeninám sborník