Galerie: První pokus o zrušení roboty

Robota na obraze Jaroslava Špillara ze sbírky Galerie bratří Špillarů v Domažlicích Leopold II. se svým bratrem Josefem II. na obraze Pompea Batoniho Sedláci a chalupníci z Martiněvsi v dokumentu, na nichž jsou zaznamenány výnosy a odvody z jejich hospodářství. Jakub Levý je uveden na prvním řádku. Listiny jsou dnes uloženy ve Státním oblastním archivu v Praze Urbární kontrakt. V tomto dokumentu z října 1789 se jasně uvádělo, jak se poddaným nově upravuje feudální renta. Dokument byl vyvrcholením urbariální reformy Josefa II. Urbární kontrakty pro vesnice zlonického panství, v té době v majetku knížete Františka Oldřicha Kinského Pečeť hejtmanství Rakovnického kraje, na jehož území se tehdy zlonické panství nacházelo Podpisy sedláků z vesnic Vrbice a Podolí pod robotním výkazem z roku 1807. Někteří rolníci se podepsali křížky. Obě vesnice jsou dnes součástí obce Mšené-lázně