Galerie: Století důchodci na severu Čech

S novým rokem se opět mírně upravují pravidla pro přiznání důchodu: rozhoduje nejen dosažení zákonem stanoveného věku, ale rovněž doba pojištění. Hedvika Mazourková. Anna Walterová. Jan Rob. Antonín Střelba. Marie Kabelková. Marie Mráčková. Alžběta Říhová. Miroslava Krupková. Bohumil Kletečka. Století důchodci v ČR. Století důchodci v Severních Čechách.