Ze své techniky věnovali jedné z nejpostiženějších obcí při povodních v roce 1997 funkční stříkačku.

Vodní živel tehdy připravil o život devět lidí a srovnal se zemí polovinu vsi.

Do té doby málo známá a poklidná hanácká obec Troubky se stala symbolem ničivých záplav, které zpustošily velkou část Moravy.

Povodně v červenci 1997, které zasáhly třetinu České republiky, zavinily smrt 49 lidí.

Postiženo bylo 536 obcí, 29 000 domů bylo zatopeno nebo strhnuto.

Lubomír Šindelář