Do Malého Března však dojíždějí i dět ze vzdálenějších obcí a hasiči si své nástupce vychovávají opravdu svědomitě. Ti nyní sdružení nadějně prezentují nejen na soutěžích.

Zatím největším úspěchem dětského kolektivu v Malém Březně byl postup na republikové kolo hry Plamen, v roce 2003.

Po dlouhé době je v Malém Březně pohromadě také ženské družstvo, které se zapojuje především do soutěží, také však do dětských dnů a podobných akcí.

Nyní se sbor, i díky svědomité výchově mládeže, pyšní mladým a kvalitním kolektivem. Raduje se však i z dobrých zásob, oblečení a techniky. Tu si samozřejmě dávají dohromady sami.

Nedávno dokončili práce na Transporteru a začali pracovat na cisterně, která v obci chyběla.

Trambus dostali od SDH Mojžíř ve stavu, kterým by se rozhodně nechlubili a začali přestavovat.

„V příštím roce čeká zbrojnici také přestavba vrat. Nic z toho by však nebylo možné bez podpory obecního úřadu, který s námi perfektně spolupracuje a sdružení podporuje.“ vysvětluje starosta SDH Malé Březno Tomáš Mikšovský.

Výjezd slibuje velitel dobrovolných hasičů do deseti minut, což si sbor také ověřil při letošních záplavách, kdy bylo výjezdů víc než dost. Letos vyjížděli hasiči z Malého Března zhruba patnáctkrát, což mají jindy na celý rok.

V nejbližší době se sdružení chystá například na Samovar, soutěž v technických disciplínách, která proběhne 13. září a ve které budou obhajovat vítězství v mladší i starší kategorii.

SDH Malé Březno bylo založeno před 126 lety, 4. června 1883.

Obec měla z počátku k dispozici jen ruční stříkačku, kterou koupila v říjnu 1819 od Pražského zvonaře Karla Büttmana za 820 zlatých.

V roce 1820 vystavěla obec zbrojnici, v roce 1888 byla již zbrojnice modernější. S modernizací se rozrůstal i hasičský sbor, který měl po druhé světové válce dvacet členů.

V letech 1956 až 1965 se sbor potýkal s problémy v podobě špatné techniky a vybavení.

V roce 1965 se začalo s výstavbou nové zbrojnice ze staré stodoly. Přestavba trvala dva roky a hasiči byli na rozpadnutí.

V roce 1969 se opět dalo dohromady pár zapálených členů a roku 1970 začalo SDH Malé Březno zase fungovat.

ZPRACOVAL Martin Klimeš