„Děti to většinou baví tak do dvanácti třinácti, pak je to omrzí a jdou si radši sednout k počítači a internetu,“ dodává Jiří Zachariáš, velitel výjezdové jednotky. Vychovávat nadějné posily sboru se tedy sdružení zatím příliš nedaří.

Přesto se dětem ve sboru samozřejmě věnují. „Děti se účastní Samovaru a zahájení Plamene, letos se konal desátý ročník branného závodu,“ vyprávěl Zachariáš.

V obci sbor spolupracuje se základní školou, kde dělají například ukázky techniky, výstroje a výzbroje. Sbor se ale účastní i různých cvičení, z těch posledních vzpomínají například na cvičení na rektorátu univerzity J. E. Purkyně, kdy v ulici Hoření cvičili součinnost jednotek integrovaného záchranného systému.

Minulý týden se sbor účastnil také námětového cvičení - dálkové dopravy vody. Při cvičení na lesní požár spolupracoval sbor při dopravě vody k Tiským stěnám.

Výjezdy a technika

Výjezdová jednotka, čítající jedenáct lidí, plní požadavky HZS. „Letos jsme například vyjížděli hned po půlnoci na nový rok k požáru chaty,“ vzpomínal Macháček.Z techniky se sdružení chlubí především vozidly CAS 25, Avia DVS a Avia 8, kterou dali dohromady svépomocí. Trambus sboru koupila obec, která sdružení podporuje.

SDH pro obec samozřejmě také pracuje, například pokud je třeba čerpat vodu ze sklepů. Hasiči ve Velkém Chvojně však pracují například i pro firmy, které občas potřebují třeba uklidit silnice. Odměnou za to občas dostávají sponzorské dary, které využívají pro své fungování. Jako se zálohovou jednotkou se se sborem v případě nutnosti počítá i na dálnici.

Důležitý je kolektiv

Práce hasiče je prací především pro lidi. Hasiče musí dělat člověk rád a aby práce měla smysl, musí se takových lidí sejít hned několik. „Kolektiv máme dobrý, člověk si ve sboru užije i nějakou zábavu,“ shoduje se starosta s velitelem.

Kromě toho oba dodali, že je ve sboru těší i práce s dětmi a mládeží. „Velký podíl na tom, že se alespoň nějaký dětský kolektiv daří v obci držet, má samozřejmě jeho vedoucí Karla Kaczynská s dcerou, které se dětem věnují,“ zakončil Zachariáš.