Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) Stebno bylo založeno roku 1899. Z této doby se bohužel nepodařilo získat dostatek informací o činnosti. Známo je jen to, že v roce 1929 došlo ke sloučení dobrovolných hasičských sborů obcí Stebno a Milbohov. V roce 2004 byla činnost již jen papírově fungujícího sboru obnovena, stejně tak i členská základna a vytvořena JPO. Oslavy 110. výročí založení sboru se budou ve Stebně konat 12. září.

„Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Stebně je zařazená jako JPO V, snahou je zařazení do JPO III. K tomuto kroku směřuje veškerá snaha a úsilí. Jediným problémem je naše stará zbrojnice, do které se nevejde cisterna. Na novou zbrojnici nemáme peníze, ale v zimě bychom měli zjistit, zdali na nás stát převede novou zbrojnici bezúplatně,“ říká k aktuálním plánům starosta SDH Stebno Martin Šlosser. Hasební obvod sboru tvoří obce: Stebno, Suchá, Podlešín, Chvalov a Milbohov.

Roku 2004 obec pro SDH získala bezplatným převodem od obce Telnice zásahový vůz AS 16 IFA W50L, který byl historicky prvním hasičským vozidlem v obci, a spolehlivě sloužil do roku 2006, kdy byl prodán. Za získané finanční prostředky bylo zakoupeno vozidlo CAS 25 Š706, které ve sboru slouží dodnes. Přelomovým rokem pro činnost hasičů v obci se stal r. 2007, kdy se díky dotacím Ústeckého kraje a Magistrátu Ústí nad Labem, za finanční spoluúčasti obce Stebno, podařilo vybavit jednotku potřebným vybavením. Dále byl bezplatným převodem od policie získán automobil Lada Niva.

Dobrovolníci se nenudí

V letošním roce vyjížděl hasičský sbor ze Stebna již dvaadvacetkrát. Na JPO V je to počet úctyhodný. Stejně tak se SDH Stebno nenechá zahanbit ani co se vybavení týče, na svou kategorii se pyšní vybavením na více než dobré úrovni. „Za to bychom měli poděkovat obecnímu úřadu, paní starostce, potažmo celému zastupitelstvu, bez jejichž podpory by to samozřejmě nešlo,“ vysvětluje Šlosser.

V současné době má sdružení dobrovolných hasičů Stebno také deset mladých hasičů. Skupina dětí, které projevily zájem stát se hasiči, se od konce roku 2007 schází v Habrovanech. Děti se účastní různých závodů a soutěží, jsou seznamovány s problematikou požární ochrany pod dohledem zkušených vedoucích.

Od roku 2006 je SDH Stebno každoročním pořadatelem Dne dětí, a aktivně se podílí na dalších kulturních akcích pořádaných obcí.