Kavárna bude slavnostně otevřena v úterý v 15 hodin. Představí se zde loutkové divadlo Marnotratný krejčí a kapela The two eggs. Za účasti bývalého herce Činoherního studia a kmotra kavárny Romana Zacha, který také ve zmíněné skupině vystupuje, dojde také na křest nového podniku Bárka Kafe.

V Bárce čeká pracovní rehabilitace lidi s duševní chorobou, kteří jsou klienty ústeckého občanského sdružení Fokus. Obsluhu pro širokou veřejnost zajistí právě tito handicapovaní pod vedením odborného personálu. Znevýhodnění občané si tak zde mohou zdokonalovat své pracovní schopnosti, zvládání pracovní a sociální zátěže a překlenutí sociální izolovanosti.

V kavárně také bude docházet ke kontaktu lidí s určitým handicapem a zdravých jedinců. To napomůže k utužování vztahů mezi nimi.

„Nová Bárka nabídne svým návštěvníkům i pracovníkům mnohem více, než ta stará v ulici v Hradišti. Máme zde asi třikrát více prostoru. Doufáme, že tak vzroste i zájem veřejnosti o její služby – mimo jiné o internet,“ uvedl manažer tréninkového pracoviště Milan Kutina.

Mezi další služby, které se chystá Bárka nabízet, patří právě veřejný internet, bude zde ale také galerie. Kavárenské služby budou rozšířeny o možnost rezervace a uspořádání oslav a večírků s možným zajištěním občerstvení prostřednictvím kuchyně chráněné dílny Čtverec.

V Bárce také bude možno zakoupit si výrobky z některých chráněných dílen z ústeckého regionu. Zdaleka tedy nebude nabízet jen dřevěné či látkové hračky z dílny Fokusu.

Provozovatelem nové kavárny, v Ústí první svého druhu, je sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.