Kněz Joachim Preyss se narodil v roce 1791 v Benešově nad Ploučnicí v rodině pekaře Franze Preysse.

Od roku 1820 působil jako kaplan v Arnolticích. V roce 1836 se stal lokalistou ve Hřensku. Zde působil až do své smrti v roce 1869, kdy podlehl následkům zranění, utrpěných při pádu do Edmundovy soutěsky.

On sám pravděpodobně neměl žádné malířské školení. ale měl bezesporu velký talent a smysl pro detail.

Na svých cestách po Českém středohoří, Krušných horách a Podkrušnohoří, stejně tak jako při poutích Českosaským Švýcarskem zachytil na stovkách kreseb tužkou či lavírovaných kresbách tvář krajiny i měst, tehdejší podobu významných pamětihodností i novostaveb prvních továren. Jeho dílo je ojedinělým obrazovým dokumentem své doby.

Muzeum města Ústí nad Labem má ve svých sbírkách celkem 198 kreseb Joachima Preysse. Tuto kolekci se podařilo získat převodem ze sbírek Národní galerie v Praze v roce 1986 tehdejšímu kurátorovi uměleckých sbírek ústeckého muzea PhDr.Karlu Královi. Jak napovídají signatury a razítka, předchozí umístění sbírky bylo v Národním muzeu v Praze, kdy ji získala Národní galerie mi není známo.

Asi desítku kreseb si Národní galerie ve svých sbírkách ponechala. Známy jsou také například kresby Joachima Preysse ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze, ale je jisté, že desítky nebo stovky dalších kreseb jsou rozptýleny po mnoha veřejných a soukromých sbírkách.

Autor je pracovníkem Muzea města Ústí nad Labem