„Prostřednictvím toho stávajícího je ozvučeno jen 60 procent divadelní scény,“ zdůvodnil potřebu výměny primátor Jan Kubata.

Problém je ale v tom, že v rozpočtu pro letošní rok si město na tuto akci vyčlenilo málo peněz. „Měli jsme připraveny 2 miliony korun, dubnové výběrové řízení ale ukázalo, že to nestačí. Alespoň cenové nabídky všech přihlášených firem převyšovaly tuto částku,“ řekl Kubata.

Město soutěž zrušilo a vyhlásilo novou. K hodnocení nabídek dojde 18. června. Kubata poznamenal, že věc je o to složitější, že výměnu zvukového zařízení je možné realizovat jen o divadelních prázdninách.

Aby se to skutečně stihlo letos, rada města rozhodla, že případná chybějící část prostředků bude uvolněna z finančních rezerv, či jiných zdrojů.