V červnu roku 2005 vytvořil zubrnický skanzen společně s jejich chráněnou dílnou GAWAIN a spolu se stovkou handicapovaných lidí nejdelší ručně filcovaný koberec v Čechách, který je zapsán v Knize českých rekordů.

Koberec byl poprvé představen veřejnosti během divadelního festivalu „Dítě v Dlouhé“, kde byl při zahájení ukázán na pódiu a během festivalu vystaven v prostorách Divadla v Dlouhé.

Textilní, umělecko-terapeutická dílna Gawain by ráda rekord dále představovala veřejnosti, proto naplánovali projekt putovní výstavy Létající koberec. Během této výstavy bude koberec putovat - létat po celé ČR. Každá výstava bude zahájena představením projektu.

Součástí výstavy je prezentace dílny (předvádění řemesla, workshop, prodej výrobků).

Putovní výstava potrvá do 15. října.