Sborník svou tematikou překračoval hranice ústeckého okresu, přinesl příspěvky týkající se i Litoměřicka a Děčínska. Příspěvek Vlastivědného (dnešního městského) muzea v Ústí nad Labem byl v tomto svazku jen skromný - muzeum poskytlo fotografickou dokumentaci k jednomu z příspěvků. Deset příspěvků vydalo na brožovaný svazek o 215 stranách.

Brožovaná vyšla i další tři vydání sborníku (1967, 1968, 1971), i když tentokrát s trochu pozměněným názvem: Historický sborník Ústecka. Ten z roku 1968 byl tematicky zaměřený k výročí vzniku samostatného Československa v roce 1918 v severních Čechách.

Další tři svazky vyšly až po několikaleté odmlce, a sice pro léta 1979, 1983 a 1985. Spoluvydavatelem se stal Severočeský krajský národní výbor a sborníky vydalo nakladatelství Horizont, posléze Severočeské nakladatelství. Měly pevnou vazbu s přebalem, obálku a grafickou úpravu provedl Václav Kůs. Obsah sborníků narostl až do úctyhodných 595 stran v roce 1985. A opět se na delší dobu odmlčel.

Na tradici těchto sborníků pak navázala v roce 2000 už další generace historiků a archivářů. Tehdy začal vycházet opět brožovaný, ale s barevnou obálkou a grafickou úpravou Vladimíra Kaisera (ředitele městského archivu), autory byli a nadále i jsou archiváři, muzejníci, pedagogové a studenti ústecké univerzity i historici jiných institucí.

Další tři svazky (2001, 2003 a 2004) vyšly jako sborníky grantového projektu „Gotika v severních Čechách“ a věnují se gotickému umění a jeho historickým souvislostem. Řešitelem grantu bylo Muzeum města Ústí, spolupracovaly Katedra teorie a dějin umění filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústav slovansko-germánských studií UJEP v Ústí spolu s Katedrou historie této univerzity.

Zatím poslední je svazek 2005, který však vyšel až v polovině loňského roku. Kromě odborných historických studií a materiálů obsahuje i recenze a zprávy.

Všechny svazky vydané od roku 2000 vyšly v nakladatelství Albis international, na jejich vydání se spolupodíleli Muzeum a Archiv města Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií UJEP a Ústav humanitních studií UJEP.

Celkem tedy vyšlo za třicet let dvanáct svazků. Všechny jsou srovnané na regále v knihovně Muzea města Ústí nad Labem a čekají na své čtenáře, kteří se k nim ale hned tak nedostanou, protože muzejní knihovna je nedílnou součástí muzea, které ale v současnosti nemá žádné prostory, ve kterých by uvítalo své návštěvníky.

Autorka je pracovnicí Muzea města Ústí nad Labem