Jak s odstupem týdnů hodnotíte uplynulou sezonu?

Rozhodně jako úspěšnou.

Co se povedlo nejlépe?

Myslím, že všechny premiéry byly dobré, ale přece jen největší radost jsem měl z úspěchu West Side Story, protože s muzikálem mělo divadlo minimální zkušenost, a tento titul je navíc ve svém žánru pokládán za jeden z nejnáročnějších.

Je i něco, co nevyšlo? A proč?

Rozhodně se nedá říci, že by něco nevyšlo po umělecké stránce. Mrzí mne ale hodně malá návštěvnost baletních inscenací. Přitom obě baletní premiéry uvedené v uplynulé sezoně měly vynikající uměleckou úroveň! Svou roli však pravděpodobně sehrála skutečnost, že jsme vzhledem k zahraničním zájezdům, sjednaných před mým nástupem, nemohli tyto inscenace uvádět ve vhodných termínech. V plánu příští sezony se to pokoušíme napravit.

Osvědčilo se uvádění představení v blocích? Je to přeci jen pro Ústí novinka…

Bezesporu se osvědčilo, a to jak ekonomicky, tak umělecky. A těší mne, že jsem nezaznamenal z řad diváků žádnou reakci, která by s touto novinkou vyjadřovala nespokojenost.

Zalitoval jste někdy, že jste funkci v Ústí vzal?

Ne, tato práce mne zatím uspokojuje a naplňuje a já doufám, že mi toto zaujetí ještě pár let vydrží.

Déšť vám zrušil představení Prodané nevěsty. Vyplynulo z toho nějaké poučení pro příště?

Musím poopravit vaší otázku: kvůli dešti jsme museli představení předčasně ukončit. Odehráli jsme však dvě ze tří jednání této opery. V podstatě nás však tato situace nijak nezaskočila. Věděli jsme, že případný déšť může konání představení ohrozit. Neměli jsme však finanční prostředky na to, abychom jeviště – a to zejména orchestřiště – zastřešili.

Bude určitě příště v případě oper v Letním kině? Které přichází v úvahu a kdy se o všem definitivně rozhodne?

V plánu naší příští sezony s představením v Letním kině počítáme. Uskuteční–li se však opravdu, to bude záležet na tom, podaří–li se získat finanční prostředky. Z příspěvku, který dostáváme od zřizovatele na naší činnost, mimořádné náklady s takovou akcí spojené nejsme schopni uhradit.

Divadlo nemá dost peněz tak, jako každý rok. Co s tím? Uvažujete už o dalších změnách, redukcích a podobně? A jsou vůbec reálné?

Naše divadlo má dnes o dvacet zaměstnanců méně, než mělo při mém nástupu. Tím považuji personální změny za ukončené.

Máte za sebou rok ve funkci. Co vám ten rok dal a vzal? Ústí přeci jen není Praha, a dokonce ani Brno, kde jste už působil.

Dal mi zejména zjištění, že snaha dělat poctivě svojí práci, a tedy usilovat o dobré divadelní představení, z ústeckého souboru nevymizela. Zažil jsem nejeden krásný večer ve vyprodaném hledišti. A myslím, že svojí úrovní se některá z těchto představení s Prahou či Brnem mohou klidně srovnávat.

Můžete být konkrétní?

Mám na mysli zejména Wagnerova Bludného Holanďana a Bizetovu Carmen. Pokud jde o již zmíněnou West Side Story – o té neváhám prohlásit, že naše inscenace byla lepší než kterákoliv z inscenací uváděných ve vámi vzpomínaných městech!

A co vám tento rok vzal?

Samozřejmě jsem trávil méně času s rodinou, kterou mám v Praze. A také jsem bohužel musel odmítnout několik nabídek na práci v České televizi. Ale s tím vším jsem počítal, když jsem do Ústí nastoupil. Takže si nestěžuji – jen konstatuji v rámi odpovědi na vaší otázku.

Jak reálná je v současnosti dostavba objektu divadla?

Vím, že vedení města se touto otázkou intenzivně zabývá, ale pro bližší informace se budete muset obrátit tam.

Jaké o ní máte představy? Co by měla divadlu přinést?

Především bychom měli veškeré provozy pod jednou střechou. Zatím jsme nuceni využívat několik starých nevyhovujících budov.