Akci pořádá Katedra bohemistiky PF UJEP. Ta už má na svém kontě konference Výuka národní literatury v evropském kontextu (2003) a Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích (2005).

„Letos jsou referáty a diskuse věnovány tématu aktuálnímu a zajímavému i pro pedagogy - praktiky,“ uvedl Martin Fibiger, odborný asistent katedry bohemistiky PF UJEP.

Dílčími tématy konference bude například Čtenářské pojetí literární výchovy, Rozvoj čtenářství, Motivační funkce knižních čítanek textu i Čítanková, mimočítanková a individuální četba.

Většina referujících na semináři bude z domácích univerzitních pracovišť, pedagogických a filozofických fakult. „Přijedou však i odborníci ze Slovenska a Rakouska,“ dodal Martin Fibiger.