Po celý týden, tedy od neděle 6. ledna do neděle 13. ledna, se tak v Ústí nad Labem budou konat ekumenické bohoslužby. Jejich ústředním tématem je pro rok 2008 „Návrat ztracených synů“.

„Je to významná akce. Protože v Ústí církve příliš nespolupracují, a protože se každý den v rámci Týden koná bohoslužba jinde, věřící tak mají jedinečnou příležitost poznat i ostatní místní církve, jejich kostely či modlitebny a jejich představitele,“ řekl včera Štěpán Hlavsa, pastor ústecké Apoštolské církve.
První ekumenická bohoslužba se odehraje pozítří od 18.00 hodin v sídle Církve bratrské V Zahrádkách 33.

Na téma „Ztraceni“ zde bude kázat arciděkan ústecké římskokatolické církve Miroslav Šimáček.

Tématem úterní mše od 18.00 hodin v sídle Církve českobratrské evangelické ve Dvořákově 6 bude „Obrat“, kázat má Štefan Paluchník.

Bohoslužba čeká věřící i ve středu 9. ledna od v 18.00 hodin v kapli Panny Marie v budově arciděkanství Církve římskokatolické. Na téma „Stát se otcem“ zde promluví Patrik Horváth v Českobratrské církve.

Den poté ve stejný čas Týden pokračuje u Církve československé husitské v centru Ústí v Horově ulici 12. Tématem je „Oslava“, káže Štěpán Hlavsa z Apoštolské církve. „Těší mě, že se i na této mši poznají ústečtí křesťané osobně,“ řekl pastor.

V sobotu káží pravoslavný otec Damián a řeckokatolík Ludvík Šťastný na řeckokatolické faře v Předlicích. Téma je „Všechno, co mám, je tvé“.

Alianční týden modliteb skončí v Ústí 13. ledna od 18.00 hodin u Církve bratrské V Zahrádkách 33 Jan Hlavsa z Církve československé husitské. Tématem je Bohoslužba za marnotratné syny.