Mezinárodní klavírní akce bude slavnostně zahájenave středuv 17.00 hodin ve Svatební síni Winstona Churchilla 4, nacházející se v objektu pořádající ústecké Základní umělecké školy Evy Randové.

Samotná vystoupení dvoukolové soutěže nadaných klavíristek i klavíristů, rozdělených do tří věkových kategorií, se odehrají v ústeckém kamenném divadle zítra a pozítří: ve čtvrtek od 9.15 do 19.30 hodin, v pátek od 9.00 do 15.00 hodin.

Na Pianoforte letos vyslalo své soutěžící deset zemí světa včetně ČR s pěti zástupci. Celkem se v Ústí představí třicet mladých talentů, kteří si mezi sebe rozdělí sedm cen včetně té hlavní.

Podle Karly Herajnové, ředitelky ZUŠ která soutěž spolu s městem Ústí pořádá, měl být před 41 roky vznik mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem pobídkou, silnou motivací pro učitele a žáky hry na sólový klavír.

„Cílem soutěžení mladých klavíristů bylo a je porovnávat výkony hry na klavír českých a mezinárodních klavíristů, nebo-li zhodnotit úroveň české klavírní školy se světovými moderními klavírními proudy,“ vysvětlila.

U zrodu Pianoforte stál Václav Šmerda, tehdejší ředitel Lidové školy umění v Ústí nad Labem. „Pořádal ji v úzké spolupráci s tehdejším inspektorem školství klavíristou prof. Jaromírem Brožem,“ vzpomínala Karla Herajnová.

„Mezinárodní klavírní soutěž by však nikdy nevznikla bez zapálených učitelek a učitelů umělecké školy v Ústí nad Labem. Právě oni tuto soutěž organizovali – a stále s velkou chutí organizují,“ připomněla ředitelka.

Vyhlašovateli prestižní ústecké soutěže jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Statutární město Ústí nad Labem.

Jeho organizací je pověřeno Kulturní a společenské středisko města Ústí nad Labem a Základní umělecká škola Evy Randové.

Velkou motivací mladých klavíristů i klavíristek je už účast v prestižním mezinárodním klání. Co by to ale bylo za soutěž, kdyby nerozdala svým vítězům také ceny?

V letošním 41. ročníku Virtuosi per musica di pisnoforte na ty nejlepší čekají zvláštní ocenění. Hlavní cena Virtuosi 2008 pro absolutního vítěze. „Věnuje ji Statutární město Ústí nad Labem, půjde o částku 20 000 korun,“ prozradila ředitelka ZUŠ.

Z Ústí si ale děti odvezou také Cenu hejtmana Ústeckého kraje za mimořádný výkon v soutěži, Cenu generálního sponzora Spolchemie Ústí nad Labem, Cenu ředitele mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte absolutnímu vítězi soutěže, Cenu Českého hudebního fondu za interpretaci skladby, Cena Ministerstva školství ČR pro nejlepšího českého pedagoga a tradičně také i Cenu pro nejmladšího účastníka.