Ta začala v 16.00 hodin vystoupením ústeckého dětského pěveckého sboru Cvrčci manželů Kobrlových a představila na 50 betlémů z různých míst ČR i materiálů: z papíru, dřeva i keramické a asi i z perníku. Chrám ji bude hostit do příštího roku.

„Je to již 22. výstava betlémů,“ uvedl Miroslav Šimáček, arciděkan ústecké římskokatolické farnosti, která výstavu pořádá a jíž také velká část z vystavených exponátů patří. Její farníci také ty papírové po roce opět lepili dohromady a pomohli tak Janu Gottfriedovi, který je letos hlavním organizátorem akce.

„Výstavu považujeme za dárek městu a jeho obyvatelům. Znamená sice jisté omezení bohoslužeb v kostele – tři z nich se tedy odehrají v kapli místo v chrámu Nanebevzetí Panny Marie – ale já to lidem vysvětluji a oni to pochopí, přijímají,“ řekl arciděkan. Těší jej, že ústecké výstavy betlémů navštěvuje každoročně v chrámu Nanebevzetí panny Marie hodně lidí.

„Mám radost, když se na ni o Štědrém dni přijde podívat maminka s dětmi. I betlémy reprezentují krásu a radost Vánoc, umožňují Ústečanům je přirozeně prožít. Naladit se na Štědrý večer, na Vánoce, určitě se jich tak Boží láska dotkne,“ věří Miroslav Šimáček, arciděkan.

Podobné pocity má z výstavy Jan Gottfried, který se na ní podílí čtvrtým rokem, poprvé v roli organizátora.

„Trochu mě mrzí, že jsem se do příprav výstavy nezapojil víc už dříve. Je to pěkná práce,“ svěřil se muž, který je věřící. „To ale pro přípravu výstavy betlémů není důležité. Podstatné je dělat ji s chutí a nadšením, člověka to musí bavit a musí být šikovný.“

Největším je obrovský Ladův betlém z papíru. Na rozdíl od jiných exponátů s ním Jan Gottfried práci neměl. Instalovali jej žáci ZŠ Trmice pod vedením paní učitelky Žižkové, kteří jej i vyrobili.

Nejzajímavějšími – a pro návštěvníky nejvděčnějšími – jsou podle Jana Gottfrieda tento Ladův i mechanický betlém pana Fialy z Chomutova. „Jeden velký má ve stálé expozici v muzeu, tento se dá i převážet. A jak vidíte, je zajímavě udělaný. Má řadu pohyblivých postaviček, hlavně děti by si ho mohly oblíbit,“ soudil organizátor výstavy.

Tradičně umělecky zajímavým betlémem, vedle keramiky Šárky Roščákové ze Střekova, je lipový betlém pana Koděry z Mikulášovic. „Je to kumšt,“ řekl pořadatel. Netradiční je i betlém neštěmických farníků Dítě se nám narodilo. Zdobí jej snímky dětí, které se jim narodily.

Vedle prohlídky expozice si mohou Ústečané v kostele koupit vystřihovací betlémy včetně jednoho originálního ústeckého, ale také pohledy. A budou si moci odnést i materiály z tiskové misie – vánoční dopis a vánoční modlitbu. „Když si je přečtou, získají představu o opravdovém původu Vánoc. Dozví se, že přišel Boží syn – a že přišel pro všechny lidi. To je ten hlavní záměr výstavy a našeho snažení,“ vysvětlil Jan Gottfried.

Prozatím měl organizátor s výstavou dost práce. Také proto ještě nemůže říci, jak na něj hotové dílo působí, jak je pro něj zajímavé. „Zatím jsme ještě neměl čas vstřebávat jednotlivosti. Jsem ale rád, že je lidí na pomoc hodně. Zatím ale vidím vše hodně z výšky. Věřím ale, že o ni bude zájem, že si na ni Ústečané během svátků cestu najdou,“ dodal Jan Gottfried.