Jejími autory jsou akademičtí pracovníci ústecké Pedagogické fakulty UJEP Slavomil Fischer a Jiří Škoda. Kniha se zabývá i novými fenomény, jako jsou závislost na facebooku, kyberšikana, stalking či chorobná posedlost vlastním vzhledem a s ní související poruchy příjmu potravy.“