Kniha „CF - Czech Foundations, Canadian Foundations, Community Foundations“ popisuje 14tidenní cestu po kanadských komunitních nadacích a dalších neziskových organizací v Albertě, na niž vyrazilo loni na podzim sedm zástupců Asociace komunitních nadací v ČR včetně Katky Valešové z ústecké komunitní nadace. Křest měla v rezidenci kanadské velvyslankyně 28. března 2011.

„Chceme zkušenosti předat kolegům z nadačního sektoru v ČR i dalším neziskovým organizacím. Pomůže jim to získat nadhled nad tím, co dělají, a přináší nápady, jak lépe či jinak,“ uvedla Valešová.

Sborník poradí, jak získávat významné dárce, pracovat s dobrovolníky i členy správních a dozorčích rad, jak měřit kvalitu života. Nabízí i kontakty na navštívené organizace, nadace, univerzity, neziskové organizace pracující v poradenství, pracující s dětmi, které se léčí s rakovinou…

Všechny mají společnou základní myšlenku: rozhodli se dělat fundraising. Ač se jedná třeba o veřejné VŠ, které mají peníze od státu, pracují intenzivně s firemními i individuálními dárci.

„Jeden z našich dárců mi řekl: Netřeba vymýšlet pluh, když už ho vymyslel někdo před tebou… Na to jsem si v Kanadě vzpomněla víckrát. Netřeba vše vymýšlet: stačí koukat okolo, sbírat inspiraci,“ řekla Kateřina Valešová.

Kanadské komunitní nadace fungují i 50 let. Jejich zástupci rozumí našim starostem a obavám, v určité fázi rozvoje se s nimi potýkali také. Umí dát zpětnou vazbu, říci, jak vše řešili oni, na co si dát pozor. „To bylo pro mne to nejdůležitější. Ujištění, že jdeme správně a neopakujeme chyby, které udělal již někdo před námi,“ řekla.

Publikace bude ke stažení na webu Asociace komunitních nadací ČR www.akncr.cz i komunitní nadace v Ústí www.komunitninadace.cz
O elektronickou verzi už má zájem komunitní nadace ze SR, z Kanady i dalších zemí. „Musíme zajistit i překlad do angličtiny, abychom vyhověli všem zájemcům.“ dodala Kateřina Valešová.