Finančně pomůže Kačence, dívce s Rettovým syndromem, vzácně neurovývojovým genetickým onemocněním. „Má typické projevy tohoto syndromu, jako jsou psychomotorická retardace, neschopnost účelového používání rukou, stereotypní mnutí rukou, absence řeči, porucha spánkového rytmu, epileptické záchvaty, potíže s polykáním a kousáním," uvedla maminka Kačenky.

Dívka je jakoby „zakletá" ve svém těle, to ji neposlouchá. Neumí spojit myšlenku s pohybem a říci svému tělu, co má dělat. Není schopna zkoordinovat všechny pohyby, zrak, sluch a řeč.

Celodenní péče rodiny

„Nyní vyrostla a aktuálně potřebuje větší speciální terapeutickou polohovací sedačku se stolkem a podvozkem pro zajištění stabilního sedu při provádění denních činností. Nutně potřebuje i novou prostornou postel na míru s vysokými bezpečnostními zábranami a speciální rehabilitační chodítko," objasňuje maminka.

Kačenka je odkázána na celodenní péči rodiny, neumí chodit ani lézt, sama se posadí na zem a s velkou pomocí a s oporou se postaví na nožičky. Pořízení materiálně-technického zdravotnického vybavení stojí asi 170 tis. Kč.

Diváci i protagonisté koncertu se opět pokusí benefičním koncertem pomoci rodině k jeho zakoupení. Na koncertě vystoupí Ústecký dětský sbor UJEP (sbormistři Martina a Petr Zemanovi). Přidají se známé osobnosti, účast přislíbili Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová a Roman Vojtek.