Slavnostní koncert hostí kostel apoštola Pavla (červený kostel) ve středu 4. listopadu od 18.30. Vystoupí zde pěvkyně Ema Hubáčková Antošová, Richard Haan, sólista opery Národního divadla Praha, držitel Ceny Thálie, Ladislav Mlejnek, sólista opery Národní divadla Brno, Vladimír Župan, klavírní virtuos, zasloužilý umělec Ukrajiny i Václav Urban, přední český varhaník.

Z Ústí do Ústí

Byla jste studentkou profesorky Jitky Švábové. Můžete čtenářům přiblížit její osobní život i umělecké působení?
Ema Hubáčková: Měla jsem štěstí, že jsem mohla být celých sedmnáct let žákyní legendární pedagožky profesorky klasického sólového zpěvu Jitky Švábové. Operní zpěv jsem u ní začala studovat v osmnácti ještě v Lidové škole umění v Ústí, dnes je to ZUŠ Evy Randové. Má jméno po nejvýznamnější žákyni paní profesorky, světové operní pěvkyni Evě Randové. Jitka Švábová se narodila 4. listopadu 1911 v Ústí nad Orlicí, zemřela náhle 30. června 2003 v nedožitých 92 letech během práce při mezinárodních mistrovských kurzech operního zpěvu zde v Ústí. Jako její maminka, operní pěvkyně, studovala sólo zpěv v Itálii ( Maestro Scarpa). Po téměř šedesát pět let zde byla nositelkou zachování hodnot a tradic klasické italské operní školy a úcty i pokory před skutečným uměním. Z toho půlstoletí v Ústí nad Labem, kde učila a byla hlasovou poradkyní operního souboru ústeckého divadla. V něm působili převážně její žáci. Díky svému pedagogickému umění vychovala Jitka Švábová několik generací vynikajících operních pěvců působících na našich i světových operních scénách.

Má také nějaká ocenění?
Za svou činnost Jitka Švábová získala před rokem 1989 titul vzorná učitelka, po roce 1990 ocenil její přínos české kultuře ministr kultury Milan Lukeš osobním dopisem. A 8. listopadu jí za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost a šíření dobrého jména české kultury u nás a v zahraničí udělilo ministerstvo kultury medaili Artis Bohemiae Amicis. Stejný rok byla přijata do Ústecké síně slávy.

Operní zpěv je poslání

Založila jste Agenturu Emma. Jakým aktivitám se věnujete?
Operní zpěv je mé poslání. Abych mohla svobodně realizovat i své další umělecké sny, v roce 1998 jsem založila agenturu pro rozvoj hudby i hudební vzdělanosti. Svými projekty podporuji i charitativní projekty či potřebné organizace. Vyučuji klasický sólový zpěv po vzoru profesorky Švábové, mám hudební kurzy Zpívánky pro děti od tří let. Za svou činnost jsem byla nominována na Ženu regionu za rok 2013 a 2014. V roce 2015 jsem získala titul Žena regionu 2014, převzala jsem ji v Hradci Králové z rukou prof. MUDr. Jaroslava Malého, senátora Parlamentu ČR.

A aktuálně?
Věnuji se koncertu Pocta Jitce Švábové, chystám 18. ročník cyklu koncertů Ave Maria Vánoce 2015, jeden je tradičně v krásném kostele sv. Petra a Pavla v malebné obci Růžová u Děčína 19.prosince od 14.30. V Hradci Králové vrcholí přípravy na charitativní představení pohádkového baletu Sněhurka a 7 trpaslíků pro dětskou hemato-onkologii, připravuji vydání své první album, studuji roli Pucciniho Toscy pro uvedení v zahraničí a mám pozvání na turné po Jižní Americe.

Které známé pěvecké osobnosti, krom vás, paní profesorka svým učením ovlivnila?
Umění klasického zpěvu italskou pěveckou technikou předala více generacím operních pěvců; ti dál šíří dobré jméno naší kultury v zahraničí i v ČR. Jméno Jitky Švábové je spojováno s její nejvýznamnější žačkou, světovou operní pěvkyní Evou Randovou. Její jméno má ZUŠ Evy Randové v Ústí, kde Eva Randová pořádá každý rok mezinárodní mistrovské kurzy zpěvu. Ona vystupovala na prestižních světových scénách: v newyorské Metropolitní opeře, milánské La Scale i Paříži, Vídni, Londýně i San Francisku. Vedla Státní operu Praha (1995 1998). Milovníkům umění je znám sólista Národního divadla Praha Richard Haan (baryton) i basista Ladislav Mlejnek, sólista Národního divadla Brno.

Co je cílem slavnostního koncertu k poctě Jitky Švábové?
Bude poděkováním i vzpomínkou na významnou osobnost. Učila mne vždy, že člověk musí mít úctu a pokoru před skutečným uměním. Potěší mne, ukážeme-li koncertem, že je dál důležitá úcta a pokora, vzory, které je třeba uznávat a ctít, i hodnoty, které je důležité zachovávat a předávat. Paní profesorka byla dáma a vzácný člověk; zušlechťovala a kultivovala nejen město Ústí. Na tuto osobnost je třeba vzpomínat, její hodnoty jsou předávány dál a žijí v jejích žácích a v milovnících umění. I Muzeum města Ústí shromažďuje materiály a památky na ni; budou součástí výstavy. Zvu na koncert hudbymilovné i pamětníky. Vstup je volný, vstupenky si lze vyzvednout v ústeckém muzeu i v ZUŠ Evy Randové. K dispozici budou i před koncertem v místě konání. Po koncertě se v ZUŠ Evy Randové setkají pozvaní příznivci. Nad prvním ročníkem akce má záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, spolupracují ZUŠ Evy Randové i Muzeum města Ústí. Pomohou ústecká Generali Pojišťovna a obchodní dům Sever, díky nim akce je.

Na co se lze těšit při návštěvě slavnostního koncertu?
Chrám Apoštola Pavla, červený kostel v Ústí, rozezní ve středu hudební skvosty. Během slavnostního koncertu se posluchači ocitnou ve strhujícím světě hudby. Uslyší sugestivní mistrovská i nejslavnější díla. Brilance účinkujících pěvců, žáků profesorky Švábové, vdechne život melodiím vycházejícím z nejlepších tradic italského bel canta, klenotům českého a světového repertoáru, nejslavnějším áriím z oper. Skrytá vášeň, vroucnost i láska zazní v sólových klavírních skladbách a monumentální i naopak jemný zvuk varhan navodí atmosféru pokory, klidu, meditace. Ústecké muzeum připraví v rámci koncertu projekci materiálů o paní profesorce.

Letos začíná tradice

Budete toto slavnostní setkání pořádat každý rok?
Ano. Letos tak zahájím pěknou tradici. Již chystám pro rok 2016 druhý ročník koncertu jako velký Galakoncert poctu prof. Jitce Švábové v Severočeském divadle. A to ve spolupráci s tímto divadlem, se ZUŠ Evy Randové i s Muzeem města Ústí.