Své řemeslné výrobky nabídlo více než 200 řemeslníků z celé republiky i ze Slovenska. Od keramiků přes kožaře až po skláře. Výběr byl opravdu velký. Program letos obohatila kromě pánské staropražské kapely i dámské vokální trio, plné energie a samozřejmě ve skvělých kostýmech. Své šramly zahrálo i Máňa trio, a to jak na pódiu, tak mezi návštěvníky, kterých letos dorazilo několik stovek.

Pěvecký soubor Úštěk si připravil speciální vystoupení v kostele. Nejmladší úštěckou generaci zastoupili na pódiu děti z mateřské školky Pastelka a dětský pěvecký sbor Zvonek. Tu starší pak úštěcké ženy při přivítání prezidenta Tomáše G. Masaryka. Ten se svým doprovodem a legionáři dorazil automobilem z Lán do Úštěka v 10 hodin.

Atmosféru 1. republiky dotvořily i desítky dobrovolníků v dobových uniformách, v oblecích i nádherné dámy v róbách a děti v dobových kočárcích. Celý program zakončilo v 17 hodin rozloučení s prezidentem Masarykem a jeho odjezd zpět do Lán.