„Karel Makonj napsal scénář pro loutky a živáčky a když jsme si s loutkami začali pohrávat, ožívaly v našich rukách svébytně a často jinak, než bylo napsáno v knize. Nebránili jsme se té odlišné cestě,“ říkají divadelníci.

Pohádka pro starší školkové děti i omladinu, která už zná školní lavice, bude bavit mezi 14. a 15. hodinou.