Účastní se dvanáct umělců z České republiky a z Německa. V sobotu v 18 ho zakončí vernisáž v zubrnickém kostele Sv. Máří Magdalény. K vidění budou fotografie, malby ale i sochy, jejichž téma je Interakce.

S myšlenkou uspořádat mezinárodní výtvarná setkání přišli Vlasta a Pavel Rydlovi ze společnosti Sukus: “Na sympoziích se setkávají výtvarníci, kteří po zbytek roku tvoří většinou o samotě ve svých atelierech. Mají tak možnost konfrontovat své myšlenky a svou práci s ostatními, získat nové informace či podněty, vybudit novou energii. V neposlední řadě se oprostí od všedních starostí, které běžný život přináší a týden se mohou soustředit na svoji tvorbu. Chtěli jsme překonat mezinárodní izolaci, ve které jsme dlouho žili, a na sympoziích poznávat výtvarníky i z jiných zemí. Zubrnice leží v nádherném kraji a díky panu starostovi a řediteli skanzenu jsme tam získali optimální podmínky, to znamená vhodné ubytování a možnost uspořádání závěrečné výstavy.”

Uznávají, že téma týdne tvořivosti vycházejí z každodenních činností, událostí nebo i ve vztahu k umělcům celkově ve společnosti: “U každého díla je prvořadá myšlenka, sdělení. Jako téma volíme pojmy poměrně obecné, které podněcují k zamyšlení, umožňují každému účastníku najít vlastní přístup k tématu. Často pojem vyjadřuje paralelu mezi prací výtvarníka a dopadem celospolečenského dění. Někdy nás inspirují aktuální události.”

Rozhovor, soužití i facka

Interakce – téma tohoto ročníku dává na výběr spoustu podnětů, ať už negativních či pozitivních: “Pracovních témat jsme už měli dvacet. V lidské společnosti je interakce tématem všech témat. Rozhovor je také interakce. Komunikace, koexistence, soužití, spolupráce, přátelství, dotek, pohlazení, facka, to vše a mnoho jiného je interakce.”

Oba si užívají týdenní atmosféru všech zúčastněných a těší se na nové příchozí: ”Některé umělce jsme oslovili na jejich individuální výstavě, pozvali jsme ty, které jsme znali, dostali jsme tipy z vysoké výtvarné školy. Časem se situace vyvinula tak, že účastníci doporučí někoho dalšího.”

A jak vypadají dny na výtvarném sympoziu? “První den se účastníci sjíždějí, u první večeře se navzájem seznamují a začínají diskutovat o tématu sympozia. Další dny jsou určeny k samostatné tvůrčí práci. Každý si najde své místo, kde se mu dobře pracuje. Ať už je to v kostele nebo vedle něj, či v blízkém lomu, na loukách, u potoka apod. Fotografové se rozejdou do krajiny v blízkém či vzdálenějším okolí. Jen večer u večeře se všichni opět sejdeme. Je to jediná daná doba, kdy probíhají společné diskuse, ale také se informujeme o zážitcích a připravujeme, pokud je potřeba, organizační věci. Většinou v průběhu pátku už jsou výtvarníci se svými díly hotoví a může začít instalace výstavy. Ta pokračuje ještě v sobotu tak, aby v 18.00 byla zahájena vernisáž výstavy v kostele sv. Máří Magdalény.”

Výsledky prací budou k vidění do 30. srpna. Ideální je výstavu spojit s výletem: “Zubrnice leží v kouzelné krajině. Kromě procházek přírodou mohou návštěvníci projít i naučnou stezku a prohlédnout si třeba skanzen, který je částečně umístěn v samotné vsi, železniční muzeum nabízí také mnohé zajímavosti včetně jízdy starým vláčkem až k Labi.”

(ryd)