Palisádová hradba z mohutných kůlů. Ta obklopila k překvapení kolemjdoucích ústecké muzeum. Nechystá se k obraně před davy návštěvníků, ale k výstavě o starých českých pověstech, která začíná už příští týden.

Jak vysvětlil Václav Houfek, ředitel muzea, palisáda má coby architektonický prvek doplnit výstavu. „Naši slovanští předkové nestavěli z kamene, ale ze dřeva. Předkřesťanské pověsti se celé odehrávají na palisádách," popsal ředitel Houfek.

Mýtus a věda

Výstava bude konfrontovat mýtus s realitou. Na straně jedné obrací pozornost k dílu Aloise Jiráska Staré pověsti české a na straně druhé prezentuje archeologické nálezy z doby slovanské.

Podle Michaely Kalinové, muzejní archeoložky, ve vědecké části výstavy muzeum ukáže, jak to s počátky osídlení na Ústecku bylo doopravdy.

„Přála bych si tu ukázat co největší rozsah nálezů ze Stadic, skrze celé období pravěku, jako takový průřez," popsala před časem archeoložka Kalinová.

Počátky Slovanů

Jádro výstavy sice pochází z pražského Národního muzea, kde obdobnou akci uspořádali před pěti lety. „Ale provázet ji bude velká kolekce archeologických exponátů, které takto pohromadě neviděli ani ti, kdo před pěti lety do Národního muzea přišli," pokračoval Houfek.

Památky na počátky Slovanů jsou totiž extrémně vzácné a roztroušené v muzeích po celých Čechách. „Od Strakonic po Hradec Králové," pokračoval ředitel. „Rozhodli jsme se výstavu uspořádat, protože velká část pověstí je spjata s Ústeckým krajem."

Kromě Jiráska ovšem budou mít návštěvníci možnost poznat i neznámé místní varianty jinak notoricky populárních českých legend. Kromě toho bude k ochutnání i příležitostné pivo Oráč. Výstava začíná už příští týden, o muzejní noci 29. května.