Když utichl slavnostní chorál, přednesl panovník zdravici malým čtenářům, kteří následně pocítili váhu meče na svém rameni. Desátého ročníku celorepublikové akce nazvané Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka se v Trmicích zúčastnilo celkem pětaosmdesát školáků, pasování na malého čtenáře proběhlo důstojně, vedoucí Městské knihovny v Trmicích Vlasta Součková hlasitě potvrdila splnění uložených úkolů.

"Jsi čtenář, chval knihu a nedopusť, aby ji někdo ubližoval. Fantazii pěstuj a poznávej svět," prohlásil král s vážnou tváří a sálem se rozlilo ticho.

Na podporu čtenářské gramotnosti vyhlašuje už deset let SKIP ČR akci pro nejmladší školáky, podmínkou byla veřejná knihovna v místě školy a setkání se spisovatelem, ilustrátorem a divadlem. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové - Bráchova bota.

Spisovatel Marek Srazil to s dětmi umí. Nejen, že perfektně sehrál krále a opravdovým mečem pasoval děti na čtenáře, ale pěkně si s nimi popovídal o knihách. Každého se ptal, jakou knihu v letošním roce přečetli, kterou pohádku mají nejraději, k čemu slouží deníček a kdy je nejdelší den.

Potom zahrál na kytaru, zazpíval a děti zlehka vtáhl do děje své knihy. Zval je na provizorní pódium, ukazoval, co má správný kluk v kapse, vtipkoval a radil. Na oplátku dostal od jedné slečny obrázek a celá třída mu zazpívala. Nadupaný telefon je dobrá věc, ale kniha vydrží mnohem déle.