„Rozsáhlá grafická tvorba umělců severních Čech se vyznačuje mimořádnou pestrostí a různorodostí ovlivněnou přírodními krásami i rozsáhlými proměnami průmyslového kraje. V našem případě jde o první pokus shromáždit většinu severočeských rodáků a umělců působících v českém pohraničí od druhé poloviny 20. století a zabývajících se tvorbou užité a příležitostné grafiky,“ vysvětluje Jiří Ort z katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP.

Grafické lístky zapůjčili ze svých sbírek Hana Šavlová a dr. Jiří Ort. Adjustaci exponátů a instalaci provedly studentky KVU, výběr a uspořádání Vladimír Šavel.

„Tato výstava má na ústecké univerzitě své opodstatnění, neboť řada vystavujících autorů byla či je pedagogy na různých jejích fakultách, další jsou jejich absolventy,“ říká Vladimír Šavel z katedry výchov uměním PF UJEP.

Ilustrační foto.
Kampaň Univerzita severu: Absolvent UJEP nebude žádná padavka

Tak jako se nejlepší čeští grafici hlásí k odkazu Václava Hollara, organizátoři a severočeští exlibristé touto přehlídkou vzdávají pomyslný hold Vojtěchu Preissigovi (1870–1944) ze Světce na Bílinsku. Výstava zahrnuje ukázky knižních značek od regionálních umělců nejznámějších až po mladé, začínající autory.

„Teritoriálně jsme pokryli sídelní pásmo od Karlových Varů přes pánevní oblast Podkrušnohoří, kraj ústecký a liberecký až po Trutnovsko. Podařilo se nám shromáždit drobná dílka více jak padesáti výtvarných umělců, z nichž je k vidění, z prostorových důvodů, jen část,“ upřesňuje Ort.

Severočeské ex librisVýstavu naleznete ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP, Pasteurova 5, Ústí nad Labem. Otevírací doba: pondělí–čtvrtek: 8:00 –20:00 h, pátek: 8:00–17:00 h, sobota:   8:00–12:00 h.