Od roku 2006 buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve středu města svůj univerzitní kampus. Nyní je hotov a stal se klenotem krajského města.

V lednu 2006 převzal tehdejší rektor UJEP Zdeněk Havel symbolický klíč od vystěhovaného areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který čítal na tři desítky různě zachovaných objektů a pozemků. „Odemkl“ tehdy revitalizaci brownfieldu o rozloze cca 90 000m² a zahájil projekt Kampus UJEP, jehož hlavním cílem bylo vyřešit prostorovou nedostatečnost ústecké univerzity a soustředit univerzitní pracoviště do jednoho místa tak, aby byly v maximální možné míře sdíleny výukové i laboratorní prostory, služby a provoz univerzity.

Mňága a Žďorp.
Moc se na vás těšíme, hlásí Ústí a jeho univerzitě skupina Mňága a Žďorp

V roce 2022 je areál Kampusu UJEP, vymezený ulicemi České mládeže, Resslova, Pasteurova, Thomayerova a Mendělejevova, zcela revitalizován. Vznikly nové objekty a zcela nový funkční prostor. Poslední změnou na půdorysu Kampusu UJEP byla v lednu 2022 otevřená nová budova FSI UJEP – Centrum materiálů a technologií.

Kampus UJEP je dokončen a postupně sklízí uznání odborné i laické veřejnosti. Vedení univerzity zde již neplánuje další výstavbu, zaměřuje se na kvalitu místa. V únoru 2022 vypsalo pro svoje studenty a zaměstnance Soutěž o návrh na úpravu a využití vybraných ploch.

Časová osa vynaložených financí:
2006–2020 VIKS (15 722 000 Kč)
2006 Rekonstrukce budovy „B“ (229 462 464 Kč)
2010 Rekonstrukce Klíšská 28 a 30 (12 241 000 Kč)
2012 Výstavba rektorátu, aul a vědecké knihovny (401 181 000 Kč)
2015 Rekonstrukce F1 a F2 (208 000 000 Kč)
2015 50 bar (9 350 000 Kč)
2020 Poradenské centrum (11 600 000 Kč)
2020 Centrum přírodovědných a technických oborů (929 317 334 Kč)
2021 Centrum materiálů, mechaniky a technologií (286 000 000 Kč)
2022 Celkem (1 894 873 798 Kč)
zdroj: UJEP