„Nestandardní průběh letního semestru a alternativní formy práce neznamenají, že vedení ateliérů rezignovalo na jeden z nosných pilířů umělecké a designérské edukace, kterou klauzurní práce jsou. Stejně tak vedení FUD považuje výstavu klauzurních prací za svůj zásadní výstup i ve změněném formátu,“ připomněla mluvčí fakulty Martina Lišková.

Letní sklizeň
najdete zde.

Vedoucí ateliérů připravili pestrou škálu témat a výzev, v nichž se prolíná nadčasovost s aktuálními podněty všeho druhu. Globální téma zahrnující environmentální problematiku nabízejí audiovizuální projekty ateliéru Time-Based Media určené pro Signal Festival 2020. Projekty ateliéru Design interiéru se naopak soustředí na materiální a vizuální obohacení konkrétní ústecké lokality, kterou je koupaliště Brná. Téma města a regionu se objevuje i v pracích pod souhrnným názvem SMART, kterými se dlouhodobě zabývali studenti ateliéru Grafický design 1. Oproti tomu Grafický design 2 pracoval na projektu autorské knihy na vzrušující téma Strašidelný zámek. Osobnost Adolfa Loose (18701933) propojila zadání klauzurních prací několika ateliérů (Sklo, Design keramiky, Produktový design a Přírodní materiály).

V některých ateliérech se zadání zrodilo ze situace vzniklé v důsledku karantény. Obzvláště silně téma izolace rezonovalo v ateliéru Fine Art Photography, kde jsou zahraniční studenti.