Fotograf Zděnek Fišer se zde prezentuje kolekcí plnou imaginace a tajuplnosti s přiléhavým názvem Nalezené obrazy.

Náhodný objev

Jak autor připouští, doposud nikde a nikým neužitá technika kompozice obrazů vznikla náhodným objevením programu ve fotopřístroji Olympus TG-4 , který ani výrobce v manuálu nezmiňuje. Program umožňuje multiplikovat snímanou scénu jak podle vertikály, tak současně horizontálně.

Na rozdíl od podobných programů photoshopů však nejde jen o mechanické zrcadlení a násobení předlohy, nýbrž různým nakláněním přístroje lze docílit tvůrčích efektů a deformování scény, přičemž v průsečíku linií vznikají fantaskní obrazy.

Pokud tento postup vyžaduje od autora plného soustředění a okamžité obrazotvornosti při práci v exteriéru (výsledný obraz již nelze nijak korigovat), pak od diváka ve výstavní síni je vyžadována pouze přiměřená představivost k posouzení, zda a jak se fotografovi tvůrčí záměr vydařil.

Ačkoliv autor ulehčuje divákovi orientaci a navádí jeho pozornost evokujícími názvy, jde nakonec přece jen o jakousi hru a výsledný vjem pozorovatele může být odlišný od záměru tvůrce. Ke cti autora slouží, že nepodlehl fascinaci technikou a samoúčelné exhibici.

Příroda a nahota

Pevnou tvůrčí linku lze vysledovat jak u obrazů přírodních, tak u obrazů, v nichž jsou do přírodních artefaktů zakomponována nahá ženská těla. Expozice tak přes identické technické provedení a výrazovou jednotu nepůsobí monotónně ani fádně.

Vernisáže se 20. října zúčastnilo mnoho návštěvníků. Jedním z důvodů byla i skutečnost, že všechny obrazy aktů musely být po ukončení vernisáže sejmuty, aby neohrožovaly mravnost členů církve Nový život, která užívá přilehlého prostoru galerie k náboženským setkáním.

Tomuto opatření se podivil i kurátor výstavy Mgr. Jan Škvára, který prezentované akty hodnotil jako decentní a umělecky vysoce hodnotné.

Výstavu fotografií Zděnka Fišera „Nalezené obrazy" můžete zhlédnout v ústecké Galerii OKO ve Veleslavínově ulici do konce roku 2015.

Bohumil Kotas