Pořadatelem slavnostní akce je Ústecký dětský sbor v čele s manželi Zemanovými, partnery koncertu jsou UJEP, její PF, Magistrát města Ústí a také Ústecký kraj.

JAN ŠŤASTNÝ BUDE MODEROVAT

„Moderovat bude herec Jan Šťastný. Spolupracuje se sborem od r. 2013, je patron benefičního koncertu Zpíváme pro Tebe," řekla sbormistryně Zemanová.

Slavnostní večer zpestří i bývalí členové sboru, dnes profesionální interpreti. Houslista Vlastimil Kobrle ml., klavírista Václav Krahulík a pěvec Daniel Matoušek. Vystoupí i ženský komorní sbor Luscinia, kde zpívají téměř jen ex členky ÚDS. Vede ho Kristýna Přívarová.

„Těší nás, že pozvání přijali manželé Anna a Vlastimil Kobrlovi, kteří řídili ÚDS 45 let. Nyní se ujmou jeho vedení ve dvou závěrečných písních," řekla Zemanová s tím, že již pár týdnů před koncertem je divadlo vyprodané. „Výjimečnou událost si nenechali ujít bývalí členové sboru, rodiče současných sborových zpěváků ani bývalí a současní spolupracovníci," vysvětlila sbormistryně.

V divadle bude nainstalována velká a pestrá výstava fotografií, mapující historii a současnost sboru. „Věříme, že se na ni diváci rádi podívají a zavzpomínají na krásná léta. Nelehkého úkolu se zhostil Jindřich Šrejber, který se sborem řadu let spolupracoval," připomněli Zemanovi.

SBORMISTR ČESTNÝM OBČANEM ÚSTÍ

Padesát let ÚDS sboru naplňuje usilovná práce sbormistrů i jejich spolupracovníků a tisíců šikovných dětí, které sborem prošly.

„Naučily se zde cílevědomě pracovat v kolektivu, porozumět často složitým stavbám kvalitních hudebních děl a mnoho z nich se hudbě věnuje i v dospělosti na amatérské i na profesionální úrovni. Přejeme si, aby zájem dětí o sborový zpěv nepolevoval a ÚDS i v budoucnu uměleckou úrovní reprezentoval Ústí doma i ve světě," shodli se Zemanovi.

ÚDS založil v r. 1966 sbormistr dětského pěveckého sboru čsl. rozhlasu (1960 1966) Vlastimil Kobrle. Ke spolupráci přizval Josefa Říhu, sbormistra školního sboru ZŠ při pedagogické fakultě. Působil tu do roku 1972.

Na podzim roku založení zde začala působit i Anna Kobrlová-Brůnová. Během let se tu vystřídala řada spolupracujících sbormistrů, od r. 1998 se datuje počátek činnosti Petra Zemana a Martiny Zemanové Gaertnerové. V čele sboru stojí od května 2011.

Sbor za 50 let existence pravidelně zkoušel na pouhých dvou místech v Domě kultury Ústí a od r. 1990 na Univerzitě J. E. Purkyně. Zpíval na stovkách samostatných koncertů i řadě festivalů, na soutěžích dosáhl významných úspěchů. Jako „výraz uznání mimořádného přínosu" byla sbormistru Vl. Kobrlovi a později také A. Kobrlové udělena Cena Františka Lýska.

V roce 2008 byl sbormistr jmenován čestným občanem města Ústí. Sbor doprovázeli klavíristé Vladimír Kuželka a Václav Krahulík, který s ním úspěšně spolupracuje dodnes.