Jak se dostaneme k Labi? Proč jsme napustili Miladu? Povodně a co s nimi. Voda a krajina jsou pro Ústí obrovský potenciál, podobně jako dramatická i malebná okolní krajina. Jak je dnes Ústí na krajinu napojeno? Jak pracovat s řekami, aby byly pro Ústí přínos, neohrožovaly ho? Co měla přinést Milada a co přinese? A kdy se Ústí dočká své náplavky, jako je mají jiná města? Více napoví či řekne program tento čtvrtek.