Sídlí v prvním patře objektu SCHIFR-AC v areálu Severočeské armaturky, kde pravidelně navštěvujete výstavy a doprovodné programy Fillovy galerie (GEF), třeba PechaKuchaNight. Tato netradiční zábava nás aktuálně v GEF čeká už v úterý 9. října od 20.20 hodin.

„Alternativní prostor Inkubátor Předlice se zaměří na rozvoj užitého umění a designu v Ústeckém kraji. Je úzce spjatý s prostředím Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V propojení univerzitní půdy a praxe je zásadní spolupráce s fundovanými pedagogy fakulty a nabídky konzultací a podpory z jejich strany," vysvětlila Eva Mráziková, pedagožka FUD UJEP.

Inkubátor je mezioborové studio, které se bude podílet na zakázkách, jež vzešly z půdy UJEP (např. grafická úprava publikací, fotodokumentace univerzitních akcí, návrh propagačních předmětů) i zvenčí. „Budou zde na základě výběrového řízení pracovat studenti vyšších ročníků FUD a její čerství absolventi, a to pouze na omezenou dobu," pokračuje Eva Mráziková.

Současně poslouží Inkubátor jako prostor pro workshopy, přednášky, výstavy, módní přehlídky či koncerty. „Jejich cílem bude prezentace kvalitního designu a tím i kultivaci designérské, podnikatelské sféry i laické veřejnosti obecně," uvedla Aneta Bendáková, manažerka Inkubátoru s tím že jde v rámci kraje o unikátní záležitost. „V prostorách Inkubátor Předlice také již sídlí studio Mančaft a občanské sdružení Superstudio Předlice," doplnila.

Slavnostní otevření zpestří pianistka Eva Šofrová a DJ Binary Paranoic. Současně v Inkubátoru začnou workshop TOP II i výstava Zadudej gajde. „Na té spolupracovali studenti ústecké Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni s chorvatskou kulturní iniciativou Croatian Holiday Initiative," uzavřela Aneta Bendáková.