Poté už za zvuků harmoniky navštíví průvod místní hospodyně, aby jim popřál pevné zdraví a dobrou náladu. Od 17 do 23 hodin bude na sále hrát k tanci a pobavení přítomných kapela Windbidand.