Kvinteto ve složení Pavla Franců 1. housle, Eva Franců 2. housle, Daniela Bryndová viola, Sylva Jablonská viloncello a Barbora Fuchsová kontrabas zahraje díla Antonia Vivaldiho, Johanna Pachelbela, Wolfganga A. Mozarta a Antonína Dvořáka.

Přednost mají posluchači s abonentní vstupenkou, kteří přijdou do deseti minut před začátkem.