Přibližně 140 lidí se přišlo podívat na hudební akci, kterou pořádala Oblastní charita v Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní uměleckou školou Evy Randové. V roce 2020 slaví Tříkrálová sbírka, stejně tak jako zdejší charita, kulaté 20. narozeniny.

Výtěžek nejen z koncertu, ale z celé sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Finanční prostředky vybrané v Ústí nad Labem by měly skončit u lidí v tomto městě.

„Koncert jsem si velmi užila. Bavilo mě hrát před lidmi," sdělila jedna z dívek, které vystupovaly.

Daguerrotypie v ústeckém muzeu
Ústecké muzeum vystavuje tři unikátní daguerrotypie