Mezinárodní konferenci, zaměřenou na česko německá témata v muzejní práci, kterou připravilo Collegium Bohemicum a Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR , dala vyniknout odborné práci Městského muzea v Ústí a přípravě expozice Collegia Bohemica k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí. K této připravované stálé expozici kolegové přímo na místě poskytli řadu rad a zajímavých postřehů.

Například Katja Mieth, ředitelka Saského zemského úřadu pro muzejnictví, k celému projektu řekla:

„Myslím si, že objekty, které vlastní nebo si půjčuje Collegium Bohemicum, jsou vybrány velmi dobře, ale je potřeba dobrá architektura na to, aby mohly ještě také vyprávět. Z architektonických návrhů jsme nadšeni."

Klaus Landa, jednatel Svazu hornorakouských muzeí, dodal: „Koncepci expozice a architektonické řešení považuji za svěží, napínavé a zajímavé. Expozice zprostředkuje z různých perspektiv přístup k tématu, které je málo známé. Hotovou výstavu jsme samozřejmě neviděli, ale měl bych velkou důvěru v to, že se s tím, co nám kolegové ukázali, výsledek podaří."

Během konference proběhlo několik exkurzí do Litoměřic, Terezína, Zubrnic a do Krupky. Osmdesát zahraničních hostů odjelo s dojmem, že v našem regionu je co vidět a do Ústí se má ještě vracet.

Blanka Mouralová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem