Projekt galerie Hraničář se však věnuje jen módní tvorbě nebo přímým ekologickým a sociálním problémům s módním průmyslem, snažíme se spíše zdůraznit rychlost, která je spojená s produkcí a spotřebou módy, a která se stává charakteristikou pro celou naši společnost. Jednotlivá díla a projekty ukazují, jakým způsobem se tato rychlost levné módy vpisuje do naší každodennosti.

„Již samotný prostor galerie Hraničář se v rámci konceptu výstavy částečně promění v opuštěný obchod neznámého obchodního řetězce. Přizvaní umělci prostor oživí svými projekty, jako například Iva Polanecká, která vytvořila zvukovou kulisu ze zvuků zpracování látky jako kontrast k taneční hudbě prodejen, vybízející k bezstarostnému procházení a nákupu. Prostor rychlé módy tedy není pouze fyzický, ale je prostorem naší představivosti. Jak ukazuje projekt Jana C. Lobla, móda ovlivňuje také to, jak sami na sebe nazíráme. Jsme objekty módy a marketingu, které vytváří nejenom vizuální a tělesný ideál, ale organizují náš čas a podřizují ho své rychlosti; nakupujeme stále nové, módní, ale také méně kvalitní zboží. Tuto hru s možnostmi a estetikou posouvá islandská umělkyně Guðlaug Mía Eyþórsdóttir ještě dál na abstraktní a digitální rovinu. Její instalace není jen formální hrou, ale vítá nás ve virtuálním prostředí, ve kterém hranice mezi naší identitou a obrazem, mezi možnostmi a limity, mezi uměním a módou mizí. Romana Drdová sleduje stále užší propojení módy s naším tělem. Nabízí otázku, zda budoucnost patří syntetickému, nelidskému tělu módy? Celá instalace, připomínající vystavení zbroje, ale také otevírá problém, do jaké míry můžeme módu chápat jako zbraň a do jaké míry můžeme a potřebujeme umění vyzbrojit módními prvky," říká Tomáš Petermann z Hraničáře.

Každý měsíc nový projekt

Výstavu každý měsíc oživí nově vzniklý projekt. Sezónní intervence v prvním galerijním patře výstavy Dům módy budou přinášet nové pohledy, určovat její dynamiku zrychlovat a zpomalovat její životní cyklus.

Stanou se jakousi výlohou obchodního domu, která bude lákat k návštěvě. Galerie přinese čtyři samostatné intervence umělců Lu Jindrák Skřivánkové, Markéty Kinterové, Davida Krňanského a Marie Hladíkové kteří budou vědomě zasahovat do již hotového diskurzu výstavy. Bude dobrodružství sledovat, kam se recepce výstavy posune.

„Výstavu bude oživovat nabitý doprovodný program komentovaných přednášek, veřejných diskusí s moderátorem, animací pro školy, workshopů, vybraných filmových projekcí, koncertů a divadla," dodává Petermann.

Koncepce výstavy a doprovodných programů vzniká ve spolupráci s Deutsche Hygiene-Museum v Drážďanech, které představuje otevřené diskuzní fórum pro všechny, kteří se zajímají o kulturní, sociální a vědecké proměny společnosti začátku 21. století.

Veřejný sál Hraničář má totožnou vizi stát se centrem či domem kultury, jež přispěje k obohacení místní komunity i širší veřejnosti. Spolupráce mezi institucemi probíhá v otevřeném dialogu a propojením tématických výstav, z nichž první se věnuje otázce vztahu módy a současného umění s důrazem na fast fashion.