Tou je galakoncert k oslavě 90. výročí založení tehdejší hudební školy v Ústí nad Labem, dnešní ZUŠ Evy Randové.

DOHLEDÁVAJÍ ABSOLVENTY

Již několik měsíců učitelé dohledávají absolventy školy, aby mohli sestavit obsáhlý almanach o škole a pozvat absolventy a bývalé učitele na galakoncert, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2016 od 18.00 v Severočeském divadle.

Právě na tomto koncertu vystoupí především úspěšní absolventi a umělci spjatí se zdejší školou: Pavel Kloub (kytara), Markéta Stivínová (flétna), Petr Slavík (klavír), František Tomšíček (trubka), Přemysl Tomšíček (trombon), David Nykl (zpěv), Václav Krahulík (klavír), Vlastimil Kobrle (housle), Michal Kužela (tympány), Martin Říhovský (kontrabas) a dále současní žáci, absolventi a učitelé.

Celým koncertem diváky provedou úspěšní absolventi z oboru literárně-dramatického, Marie Jansová a Ondřej Havlík. Jako host se koncertu zúčastní paní Eva Randová.

KAŽDÝ SI PŘIJDE NA SVÉ

Program bude pestrý, jak po stránce nástrojového obsazení hudebních čísel, tak po stránce žánrů. K vidění budou také ukázky úspěšných absolventů a žáků z výtvarného a tanečního oboru.

„Určitě si každý návštěvník přijde na své," slibuje ředitel ZUŠ Evy Randové Marek Korbélyi a zve do hlediště Severočeského divadla na 26. 11. 2016 od 18 hodin.