Předchozí
1 z 5
Další

Irena MládkováZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Naše Adiktologické ambulantní služby poskytují pomoc uživatelům nelegálních i legálních návykových látek, gamblerům a lidem s dalšími závislostmi. I když se během pandemie počet klientů nijak zásadně nezvýšil, po uvolnění pociťujeme zvýšený zájem o absolvování léčby. V poslední době zaznamenávám trend, kdy ženy závislé na alkoholu ve zvýšené míře vyhledávají pomoc pro sebe. Dobré je, když si uvědomují neblahý vliv alkoholu na jejich fungování, zejména co se týká péče o dítě či práce a samy vyhledají pomoc. V tom případě mívá spolupráce s nimi pozitivní výsledky. Jinou kapitolou je, pokud si jejich léčbu přeje někdo blízký, nebo dokonce ji mají nařízenou například soudem, Probační a mediační službou, nebo Oddělením sociálně právní ochrany dítěte. Pak je nutné hodně pracovat s jejich motivací. Spouštěčem zvýšené konzumace alkoholu může být domácí násilí, setrvalé neshody v osobních vztazích, a nezanedbatelným důvodem může být i stres prožívaný v zaměstnání.

Irena MládkováZdroj: Deník/Tomáš Prchal

A řešení? Myslím, že zde by mohlo být přínosem neustálé vzdělávání v této oblasti již od mladého věku, kdy se děti nenásilnou formou dozvídají o negativních důsledcích konzumace nelegálních návykových látek, alkoholu či přílišné závislosti na mobilech, počítačových hrách a podobně. Špatné je, když lidé berou například alkohol jako něco běžného a neškodného, děti to doma vidí a snaží se napodobit dospělé.

Irena MládkováZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Pokud jde o soudní překladatelství do slovenštiny, je mým úkolem tlumočit a písemně překládat klientovi, který nerozumí česky, což jsou překvapivě i někteří slovenští občané. Soudní tlumočník se mimo jiné účastní jak soudních líčení, tak například i výslechů, spolupracuje při překladech dokumentů souvisejících s trestním řízením.

Irena MládkováZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Pro mé koníčky se snažím využít každou volnou chvíli. Mám ráda zvířata, víkendy věnuji většinou pobytu v přírodě, procházím se a relaxuji, ale jsem i vášnivá houbařka. Ráda i plavu a je mi jedno, kde, takže i v rybníce. Dříve jsem více hrála na kytaru, ráda i tancuji, chodím do Činoherního studia či čtu.

Irena MládkováZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Mám moc ráda okolí Ústí nad Labem. Bohužel samotné město pro mě postrádá duši, jakou mají jiná města. Schází tu klasická náměstí, kde nejezdí auta a kde si může člověk v klidu v létě posedět ve venkovní restauraci.