Předchozí
1 z 5
Další

Petr SchwarzZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Byl to vlastně logický krok, abych absolvoval kurz báňského záchranáře v Ostravě, protože profesi, která by byla zajímavá a prospěšná pro společnost, jsem chtěl vykonávat vždycky. Moje pracovní činnost se skládá jak z administrativní části, tak z pohybu v terénu. Dohledáváme důlní díla, která zajistíme a zlikvidujeme podle příslušné vyhlášky.

Petr SchwarzZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Již v roce 1996 jsem se ucházel o místo na hlavní báňské záchranné stanici v Mostě, ale protože jsem neměl odpracované požadované roky v hlubinném dolu, tak to ještě nevyšlo. Poté jsem se několik let pohyboval v ozbrojených složkách. Protože mě ale vždy zajímala geologie a přírodní vědy, tak jsem po odchodu ze státní služby vystudoval hornicko-geologickou fakultu, obor hornické inženýrství, a začal jsem pracovat v tomto oboru pro PKÚ. Vlastně jsem se k profesi báňského záchranáře dostal shodou okolností. Nyní sloužím na závodní báňské záchranné stanici v Odolově, spadající pod PKÚ.

Petr SchwarzZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Pokud jde o oblíbenou činnost, týkající se mé pozice, nejraději dohledávám důlní díla. Obnáší to pátrání v archivech a poté následuje práce v terénu. Je to vlastně taková báňská archeologie. Myslím, že každá práce může být náročná, ale pokud vás baví, ani ji tak nevnímáte. Z mých zkušeností se špičkový báňský záchranář pozná tak, že jde o naprostého profesionála a zároveň velmi skromného člověka.

Petr SchwarzZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Rodina sice z mého náročného povolání není úplně nadšena, ale protože ví, že mě tato práce baví, tak mě maximálně podporuje. Práce báňského záchranáře je totiž velmi pestrá. Jeho úkolem jsou rychlé a účinné zásahy zaměřené na záchranu lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí. Báňská záchranná služba v Odolově mimo jiné zajišťuje zdravotní dopravní službu, provádí plánované i urgentní převozy pacientů do a ze zdravotnických zařízení. Tato služba je také začleněna do integrovaného záchranného systému. V případě, že je potřeba například vyprostit zavalenou osobu ze studny, tak jako se to stalo v loňském roce na Moravě, jsou povoláváni právě báňští záchranáři. Zabýváme se i pracemi ve výškách a pod volnou hloubkou, potápěčskými pracemi, kalibrací přístrojů pro měření plynů, leteckým monitoringem pomocí bezpilotního letadla dronu, plněním tlakových lahví či požární prevencí.

Petr SchwarzZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Ve volných chvílích se věnuji sportovnímu rybaření, triatlonu a freedivingu. I když jsem bílinský rodák, k Ústí nad Labem mám vřelý vztah.