Docela by mě zajímalo, kolikrát by byla překročena norma po spuštění elektrárny, kdyby v současnosti k překračování norem vůbec nedocházelo.

Odpověď na tuto otázku by do této problematiky vnesla velkou míru objektivity. Nemám co tajit.

K některým ekologickým aktivistům nemám moc důvěry. Stále nemohu pochopit, proč ochráncům života živočišných druhů nevadí, že jeden tento druh trpí koncentrací výfukových plynů a zbytečně umírá jenom proto, že brzdí výstavbu dálnice, která stejně jednou dostavěna bude.

Za vrchol arogance považuji, když mi je právo na čistý vzduch hlásáno s cigaretou v ruce. Přiznávám, jsem podjatý. Jeden člen naší rodiny na jejich podivnou zásadovost u Vaňova, ač nevinen, nepříjemně doplatil.

František Štván