Čekám na galerii pro diváky na konec jednání zastupitelů, pak jedno patro dolů a chci vstoupit do jednacího sálu, někteří zastupitelé odcházejí, je to vítaná příležitost…

Do cesty se mi postavil muž v uniformě městské policie a prohlásil, že dovnitř nesmím. Na dotaz, kdo a podle jakého zákona rozhodl o tom, že občan nesmí za svým zastupitelem jsem dostal ráznou odpověď: Já jsem to rozhodl.

Snažím se vejít do sálu za svým zastupitelem, načež příslušník MP se staví do dveří a prohlásil: Jménem zákona, opusťte budovu. Na dotaz, zda je příslušník MP oprávněn vydávat takové rozkazy, jsem byl příslušníkem MP vystrkován od dveří jednacího sálu. Po chvíli dohadování se o tom, jestli občan může nebo nemůže za svým zastupitelem se na mě příslušník MP vrhl, začal mi kroutit ruce za záda, přirazil mě na zeď a vzkázal, aby došli pro Karla.

Dva policisté se rozhodli potrestat mě za tu neuvěřitelnou drzost, chtít mluvit se svým zastupitelem. Dosmýkán nejméně dvěma příslušníky do přízemí, sražen na zem, brutálně fyzicky týrán, spoután, jako vrah se skloněnou hlavou veden před ostatními občany města, naložen do služebního auta a vezen na služebnu MP v Předlicích.

Po příjezdu na místo, stále spoután s rukama za zády, auto (na služebnu jsem byl násilím dovlečen už 21. února 2011 pro údajnou urážku majestátu starosty Tvrdíka) nabírá nový směr – psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice. Jako za starých dobrých časů, kdy příslušníci VB konali ve stejném duchu: na koho nemáme paragraf do vězení, toho zavřeme na psychiatrii a do blázince.

A tak se ptám pana primátora města Ústí nad Labem: Pane primátore, jakým právem brání městská policie kontaktu občana se zastupitelem? Jakým právem osoby oblečené do služební uniformy napadají nespokojeného občana města? Jakým právem vykazuje příslušník Vám podřízené MP občana z veřejného místa, aniž by občan porušil zákon? Bránil mi příslušník MP v cestě za zastupitelem z rozkazu svého nadřízeného nebo to byla jeho vlastní iniciativa? Brání MP v cestě za zastupitelem i jiným občanům nebo se to přihodilo jenom mně?

Žádám Vás, pane primátore, abyste na moje otázky odpověděl stejnou cestou, jakou vám byly položeny – veřejně.

Miroslav Vojta, nespokojený občan města Ústí