Z toho důvodu přestal kraj od roku 2007 objednávat drážní dopravu na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova, neboť trať byla na základě dopravních analýz vyhodnocena jako dlouhodobě vysoce ztrátová a málo využitá (průměrně 16 cestujících ve vlaku).

Navíc naprostá většina cestujících ve směrech podél tratě preferovala během provozu vlaků dopravu autobusovou. V době, kdy se pečlivě hlídá každé nesmyslné utrácení a na státní instituce je vyvíjen tlak směrem k úsporám, by objednání souběhu vlakové a autobusové dopravy na této trati bylo nesmyslným krokem v rozporu s přístupem dobrého hospodáře.

Navíc autobusová doprava poskytuje cestujícím větší komfort (více spojů, více zastávek a jejich lepší dostupnost, atd.). Tolik k odůvodnění postupu Ústeckého kraje z let 2007 a 2008.

Senátor Jaroslav Doubrava v příspěvku F. Ročka kritizuje přístup kraje a obviňuje jej z přehlížení významu drobných regionálních tratí. Je to těžko pochopitelné prohlášení od člověka, který jako bývalý starosta obce Telnice opakovaně žádal Ústecký kraj o příspěvek na provoz turistické dopravy na zmiňované trati a opakovaně mu také byl rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje schválen a přidělen.

Zástupci kraje byli pozváni na jednání na Ministerstvu dopravy ohledně případného rušení vybraných regionálních tratí na podzim loňského roku. Tam také zazněla ze strany Ústeckého kraje jasná informace o tom, že kraj sice na tratích dopravu objednávat nebude, ale že je třeba ve věci řízení o případném rušení tratí oslovit starosty dotčených obcí, které mají zájem využít tratě pro cestovní ruch. Není tedy pravdivé tvrzení senátora Doubravy, že se krajští úředníci o věc nezajímali a nad rušením tratí mávli rukou.

Vlastníkem železniční infrastruktury je stát. Pokud mají obce a jejich starostové zájem trať převzít a využívat, musí se aktivně zapojit do jednání s příslušnými státními orgány.

Tento přístup vedl k přerušení správního řízení o zrušení jiných regionálních tratí v Ústeckém kraji. Senátor Doubrava dle našeho názoru ovšem v této věci jen neoprávněně kritizuje kroky kraje, jež není kompetentní k rozhodování o využití drážního tělesa, místo komunikace se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Drážním úřadem na téma dalšího osudu tratě.

V článku dále autor uvádí, že pro rozhodnutí Drážního úřadu byl partnerem krajský úřad, který s rušením souhlasí. Ústecký kraj Drážnímu úřadu takovou informaci, kde by souhlasil se zrušením tratě nebo zastavením drážní dopravy, nepodal.

Autor si při přípravě vůbec nevyžádal stanovisko Ústeckého kraje a jeho úřadu, zato opakovaně cituje nepravdivé, nepřesné a zavádějící informace Jaroslava Doubravy.

Zdeněk Rytíř, oddělení tiskových informací