Přípravy Plesu všech Ústečanů probíhají podle harmonogramu. Až na maličkosti se dá říci, že ples je připraven. Všichni umělci jsou zajištěni smlouvou.

Samozřejmě se může stát, že někdo onemocní, ale věřme, že se tak nestane. Po celých patnáct ročníků jsem dodržoval to, že jsem nezvyšoval základní kapacitu kulturáku. Je tomu tak i letos. A buďme upřímní. Skutečnost, že bude vystupovat paní Lucie Bílá, je lákadlo, které by přilákalo několik stovek dalších diváků. Byl by to pro mne kšeft, ale nechci vytvářet v prostorách davy, které vám neumožní tancovat, brání vám koupit si pití.

Mojí snahou je, aby návštěvníci se pobavili, ale neušlapali, aby se občerstvili, ale ne zásluhou boje u baru. V úterý jsem dával do prodeje vstupenky, které byly takovou rezervou. To znamená, že se prodávají poslední vstupenky, a to do všech prostor kulturáku, tzn. velký sál, přísálí, balkon, restaurace, K-klub. Chtěl jsem, aby i opozdilí zájemci měli možnost výběru. Žádný prostor nebude uzavřen pro vybrané návštěvníky. Neuzavíráme například balkon jen pro vybrané jedince. Je to ples opravdu všech Ústečanů.