Jako divadelník uměl tento průvodce korupcí s humorem a s nadhledem, zároveň s jemných sarkasmem, s neustálým přiostřováním až absurdními připomínkami, udržovat pozornost cestovatelů sedících na autobusových sedačkách.Jeho slova byla působivá a představovala vzedmutou vlnu informací, ze kterých vytvářel jasně definovaný naléhavý protikorupční vzkaz. Posluchač mu buď věřil nebo nevěřil.

Pokud se přihlásil na výlet po stopách korupce, výletník věřil, že skutečně toto téma bude průvodcem na místě naplněno. Argumenty vytvářely určitou, zcela jasnou náladu, která přetrvávala, ačkoliv pronesená slova se ztrácela v zapomnění. Odnáší si to, co umí divadelníci dávat silný pocit, který formuje postoj člověka do té doby, dokud nepřijde ještě silnější, tedy naléhavější pocit. Nelze se divit, že za vznikem cestovní agentury Corrupt Tour jsou divadelníci.

V neděli v rámci výletu nazvaného „Hustý Ústí nad Labem“ byla v autobusu řada divadelníků buď jako „technický personál“, nebo jako cestovatelé směřující na hustý výlet do Ústí. Nejsilnější pocity nezažili při pohledu na lanovku na Větruši, ale v ulici Na Nivách. Na Nivách viděli, co to je mrtvá ulice se zničenými mnohapatrovými domy. Zažili i to, že i zničená ulice je krásná. Krásná svou alejí, ale i přívětivou architekturou vysokých domů.

Naprosto zničená hospoda bez oken, kde místo dveří byla díra a místo oken také jenom otvory, byla i přesto součástí ulice, která si podržela určité kouzlo. A to ještě zesílilo. Bylo to kouzlo civilizace, které přetrvává i přes projevy devastace. Domnívám se, že to bylo nejsilnější poselství. Hovořil jsem s několika výletníky. Všichni měli stejný pocit zmaru.

V korupčním výletu to nebyl přímo příklad korupce. Šlo o nedomyšlený prodej domů v lokalitě, která mohla představovat oázu klidu. Vždyť ulice byla na okraji příjemné čtvrti Klíše. Vybydlená ulice Na Nivách je silným poselstvím o zbrklé privatizaci městského majetku.